CS-bg.info - форумът на CS-bg :: Counter-Strike фен сайт

CS-bg.info - Регистрация

Достъпвайки “CS-bg.info” (наричан по-долу “ние”, “нас”, “наш”, “CS-bg.info”, “https://cs-bg.info/forum”), Вие се съгласявате да бъдете правно обвързани от следните условия. Ако не сте съгласни да бъдете правно обвързани от всяко едно условие, тогава моля не влизайте и/или не използвайте “CS-bg.info”. Ние запазваме правото си да променяме тези условия по всяко време и ще направим всичко по силите си да Ви държим информирани, макар че би било разумно да ги преглеждате сами отвреме навреме, тъй като продължавайки да използвате “CS-bg.info” след като са направени промени означава, че сте съгласни да бъдете правно обвързани от всяка актуализация и/или промяна.

Въпреки че администраторите и модераторите на този форум ще се опитат да премахнат или да променят възможно най-бързо всеки материал, носещ вреда, невъзможно е да бъдат прегледани всички съобщения. Вие разбирате, че всички съобщения на тези форуми изразяват личното мнение на съответните им автори, а не на администраторите, модераторите или уебмастъра (като изключим съобщенията, пуснати от тези хора), и следователно те не носят никаква отговорност.

Приемате да не публикувате никакъв груб, неприличен, вулгарен, заплашителен, сексуално-ориентиран или всякакъв друг материал, който нарушава законите на страната, в която живеете, страната, в която се хоства “CS-bg.info” или Международния Закон. Такова поведение може да доведе до моменталното и постоянното ви изгонване от форумите (както и уведомяването на вашия доставчик в случай, че го изискат от нас). IP адресите, от които са направени всички съобщения се записват и могат да бъдат използвани в такива случаи. Приемате, че уебмастъра, администратора и модераторите на “CS-bg.info” имат правото да премахват, променят или заключват всяка тема по всяко време, ако намерят за уместно. Като потребител одобрявате записването на всяка информация, която въведете, в база данни. Въпреки, че тази информация няма да бъде предоставяна на трети страни без Вашето одобрение, “CS-bg.info” не носи отговорност за всякакви хакерски атаки, които могат да доведат до компрометиране на данните.

Всяко отделно лице има правото да притежава и използва не повече от ЕДИН (1) потребителски акаунт.
Неспазването на това условие може да доведе до загуба на достъпа до част от или всички Ваши акаунти, както и достъп до “CS-bg.info” като цяло.

 

Creative Commons License

Valve, Steam, поредицата Counter-Strike и логото на всяко от изброените са търговски марки и/или
регистрирани търговски марки на Valve Corporation. Всички други търговски марки са собственост на съответните им собственици.

Design: iVoka • Special thanks: VaRkOlAKA
За сайта | Екип | За реклама | Карта на сайта | За контакти

Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group | Theme by A1ex, edit by iVoka
Превод: Йоан Арнаудов | Корекции: Ивомир Петров
Условия за ползване | Политика на поверителност